Internetowa wersja planu miasta Kętrzyn została opracowana przez Kamila Janaszek w marcu 2005r.
Mapa miasta Kętrzyn została opracowana przez Wydawnictwo
"Demart" Sp. z o.o. "Olsztyn plus 6 1:20 000"

02-495 Warszawa, ul. Poczty Gdańskiej 22a
tel. (022) 662 77 99, tel./fax:(022) 662 62 63
e-mail: info@demart.com.pl
www.demart.com.pl
® Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość planu Kętrzyna pochodzącego z mapy "Olsztyn plus 6 1:20 000" nie może być bez zgody wydawcy reprodukowana, uzyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.
Opracowanie kartograficzne:
Agnieszka Wędrychowska, Jacek Majerczyk

Opracowanie techniczne:
Małgorzata Biernat, Sebastian Borkowski, Krzysztof Kulczyk, Dariusz Łukasik, Teresa Pawłowska, Rafał Skut

ISBN: 83-89239-55-8
© Copyright by Wydawnictwo "Demart" Sp. z o.o. Warszawa 2005 

» Wstecz